e-shop
Profesionální péče o nové i staré jizvy

Co je LACTOKINE?

LACTOKIN FLUID (LACTOKIN v kapalné formě)

Informace o produktu

Vlastnosti

Lactokin v kapalné formě (Lactokine Fluid) obsahuje aktivované a stabilizované signální molekuly získávané z mléka, které podporují vitalizaci ochranného systému pokožky a omezují syntézu melaninu. Bioaktivita přípravku Lactokine je, jak vyplývá z analýz buněčných kultur, standardní.

 

Název INCI – Mléčný protein                            

Název EU – Lactis Protenum                                 

CAS č. 91082-88-1                  

EINECS č. 293-803-2

Analytické údaje

Index lomu nD20°C 1,338 – 1. 345
Hustota 20°C 1,010 – 1,030 g/ml
Hodnota pH 6,0 – 7,0
Sušina (2h, 102°C) 3,0 – 6,0 %
Protein (sigma Kit BCA-1) 0,3 – 1,5 %
Dusík (Kjedahl) 0,1 – 0,3 %
Laktóza (Boehringer) 0,5 – 1,2 %
Fenoxyethanol 0,9 – 1,1 %
Methylparaben 0,15 – 0,25 %
Dehydroacetic acid (3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion) (sodná sůl) 0,35 – 0,45 %
Biologická aktivita Minimum 1,3
Jednotky tvořící kolonie <500/ml při absenci patogenních baktérií

Biologická aktivita Lactokine Fluid se stanovuje měřením vitality buněk pokožky v buněčných kulturách pomocí analýzy MTT (MTT = 3-(4,5-dimethylthiazol-2-y1)-2,5-diphenyltetrazolium bromid). Měřením hodnot optické hustoty (OD) při 590 nm, je vitalita buněk stanovena v přítomnosti 8 mg/ml

Lactokine Fluid a 10% FCS (fetální telecí sérum) v uvedeném pořadí. Biologická aktivita je definovaná jako kvocient hodnot OD v přítomnosti Lactokine Fluid a 10% FCS v uvedeném pořadí.

Fyziologická tolerance

Akutní orální toxicita

LD50 u krys : >2000 mg/kg tělesné hmotnosti

Nebyly pozorovány žádné závažné toxikologické efekty

Tolerance oční membrány

Lactokine Fluid v neředěném stavu byl testován v souladu s pokynem OECD č. 405. Klasifikace „minimálně dráždivý“ (třída 3 v systému hodnocení od 1 do 3 nevyžaduje uvedení žádných symbolů ani varování na obalu.

Akutní dráždivost pokožky

Lactokine Fluid v neředěném stavu byl testován v souladu s pokynem OECD č. 404, kde získal primární index dráždivosti 0,0 a z toho důvodu jej lze klasifikovat jako „nedráždivý“.

Náplasťový test na lidech

Gel obsahující 5% Lactokine Fluid byl testován na 30 dobrovolnících a nedošlo k žádnému výskytu zarudnutí, olupování ani vzniku trhlinek. S ohledem na možné dráždění pokožky může být Lactokine Fluid klasifikován jako „neškodný“.

Senzibilizace

Lactokine Fluid v neředěném stavu byl testován v souladu s pokynem OECD č. 406 (Magnuson and Kligman Maximatization Study), kde získal primární index senzibilizace 10% (1/10) a z toho důvodu byl klasifikován jako „mírně senzibilační“ na pokožce morčat.  Nevyžaduje uvedení žádných symbolů ani varování na obalu, neboť nesplnil kritéria pro zařazení do kategorie senzibilitátor.

Proces působení

Lactikine Fluid minimalizuje reakce způsobené podrážděním pokožky, jako je uvolňování zánětlivých mediátorů nebo snížení vitality buněk a zkracuje tak dobu trvání zánětu a urychluje obnovu přirozeného stavu pokožky. Díky svým výrazným protizánětlivým účinkům Lactokine Fluid chrání pokožku. Prokázalo se, že Lactokine Fluid snižuje produkci melaninu melanocytů I in vitri a in vivo. Není to způsobeno inhibicí tyrozinázy, ale předpokládá se, že jde o důsledek ovlivnění regulačních melanocytických drah. Tím, že přenáší signály pro snížení syntézy melaninu, podporuje Lactokine Fluid rovnoměrnou pigmentaci pokožky.

Aplikace

Lactokine Fluid s doporučuje pro regenerační péči  o unavenou a stárnoucí pokožku, pro prevenci poškození způsobeného předčasným stárnutím pleti a zároveň pro podporu rovnoměrné pigmentace.

Použití

Příprava hydratačních a emulzních přípravků na pokožku.

Dávkování

2,0 – 5,0 %

Vzhled

Nažloutlá, neprůhledná kapalina charakteristické vůně

Rozpustnost

Aby byla zajištěna optimální rozpustnost, musí být pH udržováno mezi 6 a 7, neboť Lactokine obsahuje proteiny s izoelektrickými body, které mají pH v rozmezí od 4 do 6.   5% Lactokine Fluid ve směsi alkohol-voda s maximálním obsahem alkoholu 20% v/v dává slabě zakalený, ale stabilní roztok.

Zpracování

Krátkodobé zahřátí na zhruba 40° C nemá vliv na bioaktivitu. pH přípravku s obsahem Lactokine by mělo být v rozmezí 6 až 7. Zamezte zásaditému pH.

Skladování

Uchovávejte při pokojové teplotě mezi 15° – 20°C v dobře uzavřených nádobách. Kapalina je stabilní nejméně po dobu jednoho roku, balení musí být zpracováno beze zbytku.